Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest wyszkolenie pracowników firm do pracy w działach kadr i działach Human Resources w danej firmie. Szkolenie w tym zakresie zaznajamia pracownika z ogólnymi i szczegółowymi zadaniami tego działu oraz wewnętrznymi zasadami jego organizacji. Przygotowuje ono przyszłych oraz aktualnych pracowników działów personalnych, kadrowych oraz HR do takich zadań, jak skuteczne przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych (przy użyciu metod i technik takich, jak rekrutacja poprzez ogłoszenia prasowe i internetowe czy direct search) selekcja kandydatów na dane stanowisko pracy (weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, zasady komunikacji z kandydatem, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych oraz ocena kompetencji kandydata przy użyciu testów, zarówno merytorycznych, jak i psychologicznych). Szkolenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przygotowuje także pracowników pod kątem prowadzenia wewnętrznych procesów kadrowych: audytu personalnego (czyli procesów i komunikacji interpersonalnej w firmie, opisów, oceny i wartościowania poszczególnych stanowisk, oceny podległych pracowników – zbiorowej, indywidualnej, okresowej i szczegółowych metod oceny) oraz obejmuje zagadnienia motywowania pracowników (w tym – rodzaje i technika motywacji, motywacje: indywidualna, wzajemna i organizacyjna, systemy motywacji pracowników.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.