wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – Księgowość Łódź

wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – Księgowość Łódź

Każdy pracodawca, gdy zachodzą pewne okoliczności może na pewien czas oddelegować swojego pracownika do innej pracy. Tego rodzaju praktyki przewidziane są w kodeksie pracy i tym samym nie ma potrzeby wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy. W każdym przypadku praca, która zostanie powierzona pracownikowi musi odpowiadać jego kwalifikacjom. Długość takiego oddelegowania nie może przekroczyć kwartału w roku kalendarzowym. Sam okres oddelegowania może odbywać się w odstępach czasu, lecz i tutaj nie może dojść do łącznego przekroczenia wspomnianych uprzednio 3 miesięcy. Jednocześnie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych za ten okres nie może zostać zmniejszone. Jeżeli pracodawca oddelegowuje pracownika na dłużej niż sugerują przepisy to oznacza, że nienależycie podchodzi do swoich obowiązków. Wtedy pracownik ponosi szkodę i potrafiąc ją wykazać może rościć sobie prawo do odszkodowania za zaistniałe zdarzenie. Stąd też, aby uniknąć takich sytuacji powinna wkroczyć do akacji Księgowość Łódź. To właśnie ona dopilnuje, aby wszystko odbywało się w zgodzie z kodeksem pracy. Może się w końcu zdarzyć, że pracownik odmawia zgody na oddelegowanie. Jeśli ma to miejsce przy zgodności kwalifikacji oraz nie wpływa na spadek wynagrodzenia to pracodawca może rozwiązać umowę z takim pracownikiem.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.