wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – księgowość chrzanów

wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – księgowość chrzanów

Kodeks pracy przewiduje ewentualność, że pracodawca może nas oddelegować na inne stanowisko. Zapisane w umowie o pracę stanowisko księgowość chrzanów nie zwalnia nas w pewnych okolicznościach pełnienia innych funkcji. Warto wiedzieć, że nie będzie to miało stałego charakteru. Przepisy mówią wyraźnie o maksymalnie trzech miesiącach w roku kalendarzowym. Jest wiele różnych aspektów pozwalających czasowo oddelegować pracownika do innych zajęć niż te powierzone mu na co dzień. Za te najpowszechniej występujące uważa się klęski żywiołowe, potrzeby techniczne, awarie bądź też bardziej prozaiczna na tyle wspomnianych absencja chorobowa pracowników z innego działu. Sytuacja ta nie może wpłynąć na to, że wynagrodzenia pracowników oddelegowanych ulegną obniżeniu. Honorarium musi pozostać przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Nie ma też konieczności wprowadzania w życie aneksów do umowy o pracę. Można pokusić się o tezę, że owa zmiana stanowiska jest poleceniem przełożonego, które nie musi być obwieszczone na piśmie. Co więcej, nawet nie jest tutaj konieczne uzasadnienie. Pracodawca musi jednak pamiętać, że wydłużając ponad normę oddelegowanie pracownika albo też zmniejszając mu pobory łamie przepisy. W takim przypadku pracownik ma prawo domagać się odszkodowania.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.