Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Brak uregulowania jakiegoś zobowiązania w terminie może dopaść każdego. Nie dążąc do naprawienia tej szkody w niedługim czasie możemy spodziewać się kogoś, kto będzie chciał odzyskać ów dług. Warto mieć na wstępie świadomość typów indykacji. Pierwszym z nich jest windykacja polubowna, czyli taka nastawiona na odzyskanie przynajmniej części zadłużenia bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową. Można śmiało stwierdzić, iż ta forma windykacji jest zdecydowanie najmniej dotkliwa dla zadłużonego. W sytuacji, gdy propozycje ugody są odrzucane i dłużnik nie reguluje zobowiązań należy przedsięwziąć drastyczniejsze środki. Takim działaniem jest właśnie windykacja sądowa, która jest na wniosek sądu wykonywana przez komornika. Taką formę odzyskania należności można wszcząć na własną rękę, lecz bywa ona też uruchamiana z urzędu. Wszyscy zwlekający z regulacją swoich zobowiązań powinni wiedzieć, że jest jeszcze jedna forma windykacji. Jest nią windykacja masowa długów łącząca w pewien sposób wymienione uprzednio formy odzyskiwania należności. Zasadnicza różnica polega na tym, że wszelkie nieregulowane zobowiązania nie są odzyskiwane bezpośrednio przez zainteresowaną stronę. Instytucja chcąca odzyskać swoje należności sprzedaje je firmom, które trudnią się egzekucją na masową skalę.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.