Trening technik pamięciowych

Trening technik pamięciowych

Specyfika współczesnej cywilizacji i konieczność obracania się w ramach tejże wymagają od każdego człowieka, by codziennie, praktycznie przez cały czas był zdolny do zapamiętywania ogromnej ilości różnych informacji i komunikatów, co niezbędne jest nie tylko podczas wykonywania obowiązków zawodowych, ale i w naszym codziennym życiu. Typowy dla społeczeństwa informacyjnego tak zwany szum informacyjny sprawia, że człowiek często napotyka na trudności w zapamiętaniu dużej ilości niezbędnej i potrzebnej wiedzy i informacji, a także z dokonaniem selekcji informacji niezbędnych od potrzebnych i od całkowicie zbędnych. Istnieje jednak usystematyzowany, oparty na merytorycznych i naukowych podstawach system ulepszania i usprawniania naszej pamięci, zwany z języka greckiego mnemotechniką. Zakres szkoleń mnemotechnicznych obejmuje naukę postaw wyjściowych do skutecznego i twórczego zapamiętywania (przełamywanie szkodliwych w tej dziedzinie nawyków myślowych, czynniki korzystne w nauce szybkiego zapamiętywania), metody i techniki szybkiego zapamiętywania materiału (powtarzanie wierszowych technik zapamiętywania, trening pamięci za pomocą powtarzania długich sekwencji liczbowych) oraz technikę Symonidesa, która pozwala na zapamiętywanie dużej ilości informacji niezwiązanych ze sobą, a następnie łączenia ich w logiczną i spójną całość. Szkolenie ma też ułatwić uczestnikom skuteczne przyswojenie materiału nauczanego w szkołach i na uczelniach, a także ułatwić naukę języków obcych (zwłaszcza słówek) przy pomocy metod i technik pamięciowych.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.