Trening asertywności i pewności siebie

Trening asertywności i pewności siebie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na różnych stanowiskach – asertywność i pewność siebie to kompetencje, które niezbędne są każdemu. Celem tego szkolenia jest nauczenie pracowników przyjmowania postaw i zachowań asertywnych, obejmujących wyrażanie skuteczne, stanowcze oraz konsekwentne prezentowanie swojej osoby i swojego stanowiska. Szkolenie asertywności obejmuje tematykę komunikacji oraz autoprezentacji wraz z ich implikacjami psychologicznymi (budowanie pierwszego wrażenia, komunikacja werbalna i niewerbalna, kanały komunikacji bilateralnej i konsekwencje dla nadawcy i odbiorcy), sposoby asertywnego przekazywania informacji wraz z wprowadzeniem do pojęcia asertywności (przeciwstawienie asertywności bierności, różnica pomiędzy postawą asertywną a postawą agresywną, budowanie poczucia pewności siebie, świadomości własnych praw i potrzeb, asertywna artykulacja sądów i opinii, zasady stosowania krytyki). Szkolenie ma także nauczyć różnicy pomiędzy zachowaniem postawy asertywnej oraz poczucia pewności siebie od wywierania wpływu na inne osoby. Precyzuje i naucza na temat różnych technik wywierania wpływu na innych oraz sytuacji, kiedy należy wykazać się postawą asertywną, a w jakich sytuacjach można, bądź też w jakich sytuacjach należy zastosować poszczególne metody oraz taktyki wywierania wpływu na inne osoby. W zakresie tematyki szkolenia i umiejętności, jakie mają być wykształcone u uczestników znajduje się także asertywne radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych (problematyka panowania nad stresem i emocjami).

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.