Telemarketing i telefoniczna obsługa klienta

Telemarketing i telefoniczna obsługa klienta

Szkolenie z zakresu telemarketingu i telefonicznej obsługi klienta ma na celu wykształcenie umiejętności skutecznego zainteresowania klientów ofertą danej firmy, skuteczną obsługę klienta oraz skuteczną telesprzedaż. Duży nacisk kładziony jest na zapoznanie adeptów szkolenia z zasadami i standardami komunikacji telefonicznej z klientem (umiejętność określenia celów rozmowy telefonicznej, odpowiednie przygotowanie pracownika, zagadnienia z dziedziny artykulacji, dykcji i logopedii, przebieg i czas trwania rozmowy, kultura, dopuszczalne i niedopuszczalne zachowania ze strony telemarketera, czytelna, prosta i jasna komunikacja) oraz na rozwój tak zwanych umiejętności miękkich, mianowicie wywarcia dobrego pierwszego wrażenia (odpowiednia dykcja, uśmiech, barwa głosu) czy też charakterystyki różnych typów klientów i odpowiednich do tych typologii postępowań ze strony telemarketera (postępowanie w przypadku rozmowy z klientami asertywnymi, agresywnymi, biernymi, rozmownymi, postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych w przypadku klientów agresywnych, stosowanie odpowiednich wzorów wypowiedzi, szablonów, skryptów i zwrotów, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy, reklamacje i rezygnacje, metody oraz techniki wywierania wpływu na klienta w przypadku różnych typów klientów). Dalszym tematem szkoleń z tego zakresu jest prowadzenie negocjacji z klientem (ogólne zasady negocjacji telefonicznych, skuteczne strategie i taktyki negocjacyjne podczas rozmowy telefonicznej, wywieranie wpływu).

[Total: 2    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.