Szkolenie z zarządzania zespołem

Szkolenie z zarządzania zespołem

Szkolenie to ma nauczyć osoby odpowiedzialne skutecznego zarządzania zespołem ludzkim. Poruszana jest taka tematyka, jak rekrutacja i tworzenie zespołu (selekcja ludzi, podział ról i pracy oraz delegowanie kompetencji w ramach zespołu, psychologia grupy), skuteczna komunikacja w ramach zespołu (komunikacja biznesowa, komunikacja wertykalna oraz horyzontalna, wywieranie dobrego wrażenia, skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, autoprezentacja), tematyka władzy i przywództwa w zespole (profesjonalizm i skuteczność przywódcy zespołu, wywierania pozytywnego wpływu na całokształt zespołu oraz morale jego poszczególnych członków, odpowiednie techniki motywacyjne członków zespołu, kompetencje lidera zespołu, poszczególne metody kierowania zespołami ludzkimi, etyka w biznesie). Skuteczny lider zespołu, w każdej firmie powinien też umieć skutecznie realizować interes zespołu, jak i firmy, dla której pracuje dany zespół, dlatego też szkolenia dla liderów zespołów uczą asertywności i skutecznego wywierania wpływu. Szkolenie uczy zatem różnych rodzajów zachowań (asertywne, bierne, agresywne, manipulujące), pewności siebie, a w dalszej kolejności różnych technik wywierania wpływu na członków podległego zespołu i związanych z tym różnych aspektów psychologicznych. Uczestnik szkolenia zarządzania zespołem powinien tez poprawnie poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w ramach zespołu: konfliktami (pomiędzy członkami zespołu oraz między przełożonymi a podwładnymi), rywalizacją i innymi, po jego ukończeniu. A także poznać zasady komunikacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.