Szkolenie z zakresu podstaw księgowości

Szkolenie z zakresu podstaw księgowości

Celem tego szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zajmowania się sprawami księgowymi w firmie oraz poszerzenie już nabytej wiedzy w tym zakresie. Tematyka szkolenia z podstaw księgowości obejmuje między innymi podstawowe kwestie, takie jak system podatkowy, operacje gospodarcze (zasady ewidencji na kontach księgowych, obieg dowodów księgowych w firmie oraz ich charakterystyka i systematyka) czy też konta (rodzaje – konta bilansowe, wynikowe i rozrachunkowe). Pozostałe zagadnienia, które znajdują się w zakresie szkolenia dla obecnych i przyszłych pracowników działów finansowych i księgowych to bilans księgowy (aktywa, pasywa, reguły sporządzania bilansu), rachunki zysków i strat (przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty, wynik finansowy). Szkolenia z podstaw księgowości obejmują także praktyczne zastosowanie wiedzy z tej dziedziny : operacje gospodarcze oraz ich księgowanie i dekretacja, ewidencja papierów wartościowych oraz środków finansowych, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rozrachunki z pracownikami firm, ewidencja środków trwałych, inwestycji i wartości niematerialnych, ewidencja przychodów i kosztów oraz ewidencja kapitałów własnych danego przedsiębiorstwa oraz kapitałów obcych.

[Total: 2    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.