Szkolenie Project Management

Szkolenie Project Management

Celem szkolenia jest szeroko pojęte zarządzanie projektem prowadzonym przez różne firmy. Ogólna, wstępna tematyka szkoleń z tego zakresu obejmuje definicje i cele projektów, rodzaje projektów i ich cele. Kolejnym elementem jest struktura i organizacja projektu, w ramach którego porusza się zagadnienia przebiegu i tak zwanego cyklu życia projektów, zarządzanie czasem potrzebnym do jego wykonania i harmonogramu projektu, a także podziału pracy ludzi zaangażowanych w pracę nad projektem na każdym jego etapie. Jako, że do realizacji każdego projektu niezbędna jest praca całych zespołów ludzi, szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami budowania zespołów projektowych: rekrutacją i stworzeniem zespołu projektowego, etapy rozwoju i integracji zespołów, podział pracy, kompetencji i zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, zasady komunikacji wewnętrznej w zespole, radzenie sobie z problemami interpersonalnymi w ramach zespołu, zasad motywacji członków zespołu i doradztwo merytoryczne. Szkolenie obejmuje też tematykę kierownictwa nad projektem: obowiązki, kompetencje i uprawnienia Project Managera, poprawne wytyczanie wizji i strategii realizacji projektu a także sprawowania poprawne zarządzanie zespołem pracowników zaangażowanych w dane projekty. Szkolenie zarządzania projektami zawiera także takie kwestie, jak zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem i wykonaniem projektu, zarządzanie kosztami i budżetem projektowym oraz kwestie formalnoprawne związane z finalizacją projektu.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.