Szkolenie dla trenerów i coach’ów

Szkolenie dla trenerów i coach’ów

Szkolenie przeznaczone jest dla ludzi chcących wykonywać zawód trenera szkoleniowego, obejmuje ono podstawy prowadzenia działalności szkoleniowych i naukę skutecznego i ciekawego prowadzenia szkoleń personalnych oraz szkoleń zawodowych. Zakres szkolenia trenerskiego obejmuje tematykę: kompetencji zawodowych trenera (najważniejsze umiejętności trenera, dopasowanie metod i technik szkolenia do profilu szkolonej grupy oraz jej branży), komunikacji interpersonalnej w ramach grupy i zespołu (rodzaje komunikacji typowe dla szkolenia, komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna, znaczenie zewnętrznych cech, takich jak ubiór, makijaż itp., umiejętność dostosowania trenerów do szeroko pojętego profilu grupy) oraz asertywności oraz wywierania wpływu na ludzi (różnice pomiędzy asertywnością a wywieraniem wpływu, metody i techniki wywierania wpływu na uczestników szkoleń). Szkolenie dla trenerów zawiera również część dydaktyczną, która poświęcona jest metodom, technikom oraz narzędziom stosowanym w celu skutecznego prowadzenia szkoleń (prezentacja różnych technik i metod, reguły przeprowadzania szkoleń, zagadnienia związane z dydaktyką oraz pedagogiką stosowane w szkoleniach personalnych i coachingu), a także sytuacjom trudnym, kryzysowym i konfliktom, na jakie może napotkać osoba mająca prowadzić szkolenia (brak celów w zespole, konflikty i realizacja, psychologia tłumu, radzenie sobie w sytuacjach trudnych).

[Total: 2    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.