Sprawne zarządzanie projektem

Sprawne zarządzanie projektem

Wyobraź sobie, że szef zleca Ci najnowszy projekt, który ma wyprowadzić firmę z przedłużającego się niebezpiecznie impasu. Poza obarczaniem Cię nowymi obowiązkami, zrzuca na Twoje barki także towarzyszący temu stres i obawę o powodzenie koncepcji. Niektórzy czują się w takich sytuacjach bardzo dobrze, jednak wymaga to silnej osobowości i pewności siebie. Jeśli dla Ciebie ta zarysowana wyżej historia brzmi jak najstraszniejszy koszmar, wybierz się na szkolenie z zarządzania projektami. Wiedza, którą tam zdobędziesz umożliwi Ci szybkie ustalenie celów i zaplanowanie wymaganych prac. Po stworzeniu przejrzystego harmonogramu z łatwością rozdzielisz zadania w swojej grupie projektowej a następnie skontrolujesz wyniki i dokonasz ich oceny. Sprawnie przeprowadzisz burzę mózgów, dostrzeżesz jej mocne i słabsze strony oraz wyciągniesz potrzebne wnioski. Staniesz się wybitnym liderem grupy, który potrafi zrozumiale sformułować swoją wizję, wyznaczyć kierunki potrzebnych działań i przekonać do nich członków grupy projektowej. Jako efektywny kierownik projektu potrafisz też stworzyć wewnętrzne więzi w ramach zespołu oraz motywować jego członków do wytężonej i pełnej zaangażowania pracy. Znakomicie poradzisz sobie z ryzykiem i sprawisz, że zagrożenie stanie się siłą stymulującą kreatywność.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.