Pozasądowa windykacja należności

Pozasądowa windykacja należności

Tematem i zakresem tego szkolenia są stosowane obecnie metody i techniki windykacji długów na drodze negocjacyjnej oraz rozwiązywania sytuacji problemowych, zwłaszcza konfliktów, które są nieuniknione podczas wykonywania czynności windykacyjnych. Tematyka szkolenia obejmuje ogólne zasady stosowania praktyk windykacyjnych, skuteczne strategie windykacji należności, a także związane z czynnościami windykacyjnymi zagadnienia psychologiczne: merytoryczne przygotowanie się do negocjacji i rozmów windykacyjnych, radzenie sobie w sytuacjach stresogennych i konfliktowych, zarządzanie emocjami i chwyty stosowane w przypadku opornych dłużników. Szczegółowo rozwijane w ramach szkolenia windykacyjnego są między innymi: typologia profili psychologicznych klientów i dłużników, postawa i taktyka dłużników, przełamywanie barier psychologicznych i sytuacji stresu, związanych z wykonywaniem czynności windykacyjnych, przebieg rozmów i negocjacji windykacyjnych, skuteczne prowadzenie negocjacji i unikanie błędów oraz zagrań ze strony windykatora, zmniejszających skuteczność windykacji. Zakres szkolenia windykatora zawiera również informacje, w jaki sposób pozyskiwać niezbędne z punktu widzenia tego stanowiska informacje o kliencie, a także metody i techniki wywierania wpływu na dłużnika i zapowiadania sankcji karnych. Niezbędnym elementem szkoleń windykacji należności długów są także kwestie uregulowań prawnych regulujących kwestie regulacji długów i należności oraz powiązane z nią sfery.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.