Jak być dobrym szefem

Jak być dobrym szefem

Szef to też człowiek. Choć wielu pracownikom niższych szczebli to zdanie nie chce przejść przez gardło, faktem jest, że i głowie firmy przydarzyć się mogą potknięcia i błędy. Aby zminimalizować ich ilość i zapewnić pracownikom poczucie bezpieczeństwa, przyda się szefowi szkolenie ze skuteczności w działaniu i mocnego, niezachwianego wizerunku. Powinno się ono opierać na dostarczaniu wiedzy z potężnej dziedziny zarządzania pracownikami. Nie chodzi tu wyłącznie o postępowanie w momencie rekrutacji, motywowanie do działania a następnie kontrolowanie wykonanych przez podwładnych zadań. Do koniecznych zagadnień należą także informacje z zakresu konstruowania strategii przedsiębiorstwa oraz szeroko rozumianej komunikacji. Bowiem szef idealny powinien być znakomitym mówcą i rozmówcą dla swoich pracowników, ale także z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem reprezentować firmę na zewnątrz, w obliczu nowych partnerów biznesowych, kontrahentów i powiązanych instytucji. Osoby na stanowiskach kierowniczych powinny przejść szkolenie z zakresu kreowania autorytetu i wzbudzania w podwładnych szacunku. Zdolności przywódcze są w tym względzie konieczne i wymagają często długoletniej pracy, okupionej sporym wysiłkiem. Poza tym szef, który wykazuje chęć rozwoju postrzegany jest bardziej życzliwie.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.