Efektywne i skuteczne zarządzanie czasem

Efektywne i skuteczne zarządzanie czasem

Szkolenie z tego zakresu ma nauczyć uczestników, jak skutecznie zarządzać swoim czasem pracy. Tematyka zarządzania czasem obejmuje takie zagadnienia, jak motywacja do działania (wpływ motywacji na pracę własną i otoczenia, demotywacja – objawy i fazy demotywacji, motywacja pozytywna, motywacja negatywna, techniki motywacyjne oraz finansowe i pozafinansowe rodzaje motywacji), wyznaczanie celów (skuteczne, prawidłowe i realistyczne wyznaczanie celów, uporządkowanie pracy, większa efektywność w pracy, eliminacja czynników stresogennych, cele strategiczne i taktyczne), skuteczne planowanie czasu (inwentaryzacja i zapis czasu w różnej skali czasowej, racjonalizacja podziału obowiązków, rezygnowanie z mniej istotnych i nieistotnych czynności, kontrola nad upływem czasu, planowanie czasu pracy z rezerwą czasową), zasady skutecznej i efektywnej pracy (wyznaczanie priorytetów długoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, konstruowanie harmonogramu działań, skuteczna i prawidłowa organizacja stanowiska pracy, zagadnienia psychologiczne – różne typy aktywności ludzkiej a ich wpływ na organizację i zarządzanie czasem), problemy w organizacji i zarządzaniu czasem (problem z trzymaniem się wyznaczonych terminów, prokrastynacja – odwlekanie powierzonych zadań na później, odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność ich wykonywania, przerwy w pracy a ich wpływ na zarządzanie czasem – najbardziej efektywna długość i przebieg przerwy, zagadnienia związane z doborem diety i aktywnością fizyczną jako elementów zarządzania czasem).

[Total: 2    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.